ყველა კატეგორია
TTi (თერმული გამძლეობის ინდექსი)

TTi (თერმული გამძლეობის ინდექსი)

TTi (თერმული გამძლეობის ინდექსი)

TTi არის სითბოს წინააღმდეგობის მაჩვენებელი სუპერაბრაზიებისთვის. ალმასის მარცვლების თერმულ სტაბილურობას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს გადამუშავებისას, რადგან ის პირდაპირ გავლენას ახდენს დამუშავების ხარისხზე, ხელსაწყოების ხანგრძლივობაზე, წარმოების ეფექტურობასა და ღირებულებაზე.

ტესტირების მეთოდი: ნიმუშების ჩასმა მაღალტემპერატურულ შედუღების ღუმელში 1100℃-ზე გაცხელებით 10 წუთის განმავლობაში, შემდეგ ნება მიეცით ნიმუშებს გააკეთონ TI ტესტირება, პროცენტული მნიშვნელობა არის TTI მნიშვნელობა.