ყველა კატეგორია
ნაწილაკების ზომის განაწილების ტესტირება

ნაწილაკების ზომის განაწილების ტესტირება

ნაწილაკების ზომის განაწილების ტესტირება

სამრეწველო ალმასის ზომა გავლენას ახდენს სამუშაო ნაწილის ზედაპირის დამუშავებაზე და დაფქვის ეფექტურობაზე უშუალოდ დამუშავების დროს. კომპანია Shili-ს აქვს მკაცრი საწარმოს სტანდარტები, რათა უზრუნველყოს ნაწილაკების ზომის განაწილების თანმიმდევრულობა ვიწრო დიაპაზონში კონტროლით.

ტესტირების მეთოდი: ზომის ტესტირება გამოიყენება ელექტროფორმირებული საცერებით. ნიმუშების გაცრა ორი შესაბამისი საცრით, გამოთვალეთ აბრაზიული ნივთიერებების პროცენტი თითოეულ საცერში, მნიშვნელობა არის ნაწილაკების ზომის განაწილება.