ყველა კატეგორია
ნაწილაკების ფორმის ანალიზატორი

ნაწილაკების ფორმის ანალიზატორი

ნაწილაკების ფორმის ანალიზატორი

ნაწილაკების ზომის გაზომვისა და ნაწილაკების ფორმის ანალიზატორის მიერ ფორმის დაკვირვების საშუალებით, ბადისებრი ალმასის ფხვნილის ნაწილაკების განაწილება შეიძლება გამოითვალოს პირდაპირ ეკვივალენტურობის პრინციპით.

ტესტირების მეთოდი: ნიმუშების მიკროსკოპის ქვეშ მოთავსება ნაწილაკების ზომისა და ფორმის გასაანალიზებლად ციფრული კამერით და ციფრული გამოსახულების დამუშავების ტექნიკით.