ყველა კატეგორია
მიკრონის ფხვნილის ზომის განაწილება

მიკრონის ფხვნილის ზომის განაწილება

მიკრონის ფხვნილის ზომის განაწილება

როგორც მაღალი სიზუსტის მასალას, ალმასის მიკროფხვნილს ექნება უკეთესი შესრულება სამუშაო ნაწილის ზედაპირის დასრულების ხარისხზე, თუ ზომის განაწილება შეიძლება შენარჩუნდეს ვიწრო დიაპაზონში. ტესტირების თეორია არის გაფანტვის ფენომენი, ნაწილაკების განაწილება შეიძლება გამოითვალოს მიმოფანტული შუქით მიკრო ფხვნილზე.

ტესტირების მეთოდი: ნიმუშების ტესტირების მანქანაში ჩასმა, ანალიზის პროგრამა აჩვენებს ზომის განაწილების შედეგებს.