ყველა კატეგორია
მაგნიტიზმი

მაგნიტიზმი

მაგნიტიზმი

სინთეზური ალმასის ფხვნილის მაგნეტიზმი განისაზღვრება მისი შინაგანი მინარევებით. რაც უფრო ნაკლებია მინარევები, რაც უფრო დაბალია მაგნიტიზმი, მით უფრო მაღალია სიმტკიცე, მით უკეთესია ნაწილაკების ფორმა და თერმული სტაბილურობა.

ტესტირების მეთოდი: სატესტო კონტეინერში აბრაზიული ნივთიერებების ჩასმა, ტესტირების აპარატის ეკრანი აჩვენებს მაგნეტიზმის მნიშვნელობას.