ყველა კატეგორია
დაფარული ალმასის ფხვნილი

დაფარული ალმასის ფხვნილი

ხელმისაწვდომია ალმასის ფხვნილი ნიკელის საფარით, ტიტანის საფარით და სპილენძის საფარით, რომელიც მიზნად ისახავს აბრაზიულსა და შემაერთებელს შორის შეკავების ძალის გაუმჯობესებას, ალმასის ზედაპირის თავიდან აცილებას ქიმიური ჭრისა და დაჟანგვისგან, რათა ხელსაწყოებს უფრო ხანგრძლივი სიცოცხლე ჰქონდეს.